Przekazując dowolną kwotę możesz wspomóc działania Fundacji MATIO

Darowizna może być jednorazowa lub stała, wystarczy tylko ustawić stałe zlecenie w swoim banku.

 

Wpłać darowiznę za pomocą

 

PLN

 

lub tradycyjnie przelewem bankowym:

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Wpłaty na cele statutowe Fundacji: 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001
SWIFT CODE : PPABPLPK

Wpłaty walutowe: PL 79 1600 1013 0002 0011 6035 0030
SWIFT CODE : PPABPLPKDarowizny osób fizycznych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 r. można odliczyć darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (nie jest obowiązkowe posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Art. 26 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 roku można odliczyć darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.