logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Fundacja MATIO w miesiącach czerwiec i lipiec prowadzi „Kurs języka polskiego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – uchodźców z Ukrainy” współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Osoby pozostające w Polsce wyrażają chęć nauki języka kraju przyjmującego, a także poznania jego kultury. Zależy nam, aby osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie, uchodźcy z Ukrainy, nie byli wykluczeni społecznie. Mamy nadzieję, że udział w kursie zapewni jego uczestnikom możliwość swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej oraz ułatwi kontakt na poziomie komunikacji z personelem medycznym.

 

www.krakow.pl

ngo.krakow.pl

kurs ua

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP