logo MATIO
OD 25 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Poniżej znajdą Państwo materiały informacyjne, prezentację, plakaty i ulotkę (w formie elektronicznej), które mają na celu przybliżenie potrzeb i problemów z jakimi stykają się dzieci chore na mukowiscydozę, być może przebywające nawet pod opieką Państwa placówki. Prezentacja to krótka informacja o Ogólnopolskim Tygodniu Mukowiscydozy oraz o dzieciach z tą chorobą. Poznanie choroby przez społeczność szkolną w dużym stopniu ułatwi funkcjonowanie chorego dziecka i zapobiegnie wielu niepożądanym sytuacjom. Prosilibyśmy, abyście Państwo umożliwili zaprezentowanie tych materiałów w Państwa placówkach. Te praktyczne wskazówki pomogą całej społeczności poznać i zrozumieć chorych na mukowiscydozę oraz uświadomić, że chory kolega czy koleżanka, są tacy sami jak oni (muszą tylko przestrzegać pewnych zasad) i że choroba dla innych dzieci nie stanowi żadnego zagrożenia. Mamy nadzieję, że gdy wzrośnie świadomość uczniów, dzieci chore na mukowiscydozę będą mogły liczyć na wsparcie swoich kolegów.

Bardzo prosimy o włączenie się w działania MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, które mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby, życia z nią i postrzegania jej przez społeczeństwo.

Wierzymy, że Państwa zaangażowanie ułatwi dzieciom chorym na mukowiscydozę poradzić sobie w codziennym życiu szkolnym czy przedszkolnym i będzie wkładem w przyszłość naszych Podopiecznych.

Liczymy na Państwa przychylną reakcję.

Materiały są spakowane w archiwum zip. oraz podzielone na grupy wiekowe. W paczkach plików znajdą Państwo prezentacje, opis materiałów oraz filmy.