W przypadku chęci dokonania rejestracji proszę o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go w wersji papierowej na adres :
FUNDACJA MATIO ul . Celna 6 , 31-507 Kraków
Do formularza należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego diagnozę mukowiscydozy (bez tego dokumentu rejestracja nie będzie możliwa)
formularz rejestracyjny

 

W przypadku zainteresowania prowadzeniem dla podopiecznego SUBKONTA do wpłat darowizn i 1% proszę o dołączenie do powyższego formularza poniższego dokumentu:

Porozumienie

Regulamin Subkonta