logo MATIO
OD PONAD 25 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

 

Zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia są zobowiązani doręczyć do szkoły (wychowawca, dyrektor lub pielęgniarka szkolna) szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

Wpłat darowizn należy dokonywać na rachunek:

Alior Bank SA: 55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Fundacja MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Z dopiskiem w tytule przelewu: Darowizna dla .......(imię i nazwisko podopiecznego)*

W przypadku chęci dokonania rejestracji proszę o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go w wersji papierowej na adres :
FUNDACJA MATIO ul . Celna 6 , 31-507 Kraków 

GBOKI ODDECHFundacja dla swoich podopiecznych prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.