logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Poniżej zamieszczono coroczny bilans zysków i strat za lata obrachunkowe 2011-2015. Wszystkie te dokumenty są spójne z dokumentami przekazywanymi do urzędu skarbowego. Sprawozdania sprzed 2011 roku są dostępne w Fundacji, urzędzie skarbowym oraz Ministerstwie Zdrowia.

Od początku działalności Fundacja przeszła następujące kontrole:

  • 2001 rok - audyt przeprowadzony przez biegłego rewidenta po pięciu latach działania Fundacji (zgodnie z wymaganiem prawa o fundacjach)
  • 2004 rok - kontrola z PFRON Warszawa
  • 2007 rok - audyt wykonany przez biegłego rewidenta za lata 2005-2006 (na wniosek Zarządu Fundacji)
  • 2012 rok - kontrola z PFRON Warszawa
  • 2012 rok - kontrola zbiórek publicznych z Urzędu Miasta Krakowa
  • 2013 rok - kontrola z UKS, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i PFRON Małoposka
  • 2014 rok - kontrola ZUS
  • 2018 rok - Kontrola z MPIPS
  • 2018 rok - kontrola ZUS
  • 2022 rok - kontrola ZUS

Biegły rewident przeprowadzał audyty za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ,2017 rok.

We wszystkich kontrolach nie wykryto nieprawidłowości działania Fundacji. Dokumenty pokontrolne są dostępne w siedzibie Fundacji.
Nasza Fundacja od kilku lat współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, których jedną z cech jest przejrzystość czyli m.in. publikowanie takich ogólnodostępnych sprawozdań.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Fundacji
Paweł Wójtowicz

Sprawozdania finansowe Fundacji od roku 2011 znajdują się w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyszukiwarka sprawozdań znajduje się pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Do wyszukania sprawozdań naszej Fundacji wystarczy się posłużyć nr KRS: 0000097900.

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP