logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące druku Kwartalnika Mukowiscydoza Matio

Zamawiający:
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6
30-507 Kraków
NIP: 678 15 61 787


Fundacja MATIO zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wydruku Kwartalnika Mukowiscydoza MATIO. Cena, oszacowana kosztem jednostkowym (jeden biuletyn), w/w koszt zawierający cenę wydruku.


Druku i oprawa wydawnictwa o następujących parametrach:
24 stron + okładka, druk 4+4, kreda błyszcząca 115g,
Format 206 x 220 mm
Okładka – druk 4+4, kreda błyszcząca 115 g, folia błyszcząca jednostronna
Oprawa broszurowa szyta drutem na dwie zszywki.
Nakład 6000 egz. x 4 egzemplarze.
Dostarczenie do siedziby zamawiającego oraz miejsca kolportażu.
Termin wykonania: od 30 kwietnia 2022 r. do 15.03.2023 r.
Termin dostarczenia plików: od 30 maja 2022 r. do 01.03.2023 r.
Kryteria wyboru:
– 90% cena,
-10% jakość.
Forma płatności:
– przelew bankowy po realizacji zamówienia.

Oferty proszę składać w biurze fundacji lub przesłać na mail biura w terminie do 15.05.2022 r.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Joanna Kupiec, telefon: 797 941 087

 

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP