logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności


28 lipca oficjalnie zakończył się „Kurs języka polskiego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – uchodźców z Ukrainy”.

Podczas ostatniego spotkania uczestnicy rozwiązali test sprawdzający postępy w nauce, a także otrzymali dyplomy i upominki wspomagające samodzielną naukę. Podsumowując wyniki testu, można śmiało stwierdzić, że uczniowie poprawili swoją wiedzę. Wyrazili oni także chęć kontynuowania nauki języka polskiego na wyższym poziomie, ponieważ zamierzają pozostać w Polsce. Nauka języka kraju przyjmującego pozwoli uczestnikom na lepszą komunikację z personelem medycznym, a także na usamodzielnienie się i uzyskanie większych szans na rynku pracy.

Kurs był bardzo intensywny, ponieważ spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


„Kurs języka polskiego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych – uchodźców z Ukrainy” został zorganizowany przez Fundację MATIO i był współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

zakończenie kursu

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP