logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

logo matio

 

"Trzynasta” renta i emerytura, którą rząd planuje przyznać jednorazowo w tym roku, wynosić ma 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł „na rękę”. Co ważne dla wielu osób, korzystających z różnorodnego wsparcia, ta kwota nie będzie się wliczała do dochodu.

To jednorazowe świadczenie pieniężne ma być przyznane w tym roku wszystkim rencistom i emerytom objętym systemem powszechnym, otrzymają je także renciści i emeryci rolnicy, służby mundurowe, jak również otrzymujący emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Jednorazowe świadczenie wyniesie tyle, ile najniższa emerytura, od 1 marca br. przyznawana w kwocie 1100 zł brutto (kwota netto: 888,25 zł). Będzie ono pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna) – podkreśla ustawodawca.

Źródło: Niepełnosprawni.pl

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP