logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją produktów leczniczych Symkevi oraz Kaftrio dla pacjentów z mukowiscydozą.

 

Poniżej Stanowisko Rady Przejrzystości

image0

image1

image2

image3

image4

image5

image6

image7

image8

image9

image10

 

Zródło:

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/protokoly/2021_RP/210607_protokol_RP_24_do_publikacji_reoptr.pdf?fbclid=IwAR0j942BQj1miiD4bd0WwSWCH2R9wvR0Pg7tT5n7AT2Ls9yjUIW4wL_0554

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP