logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

logo matio

 

 

Zgodnie z planem działań, finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na rok 2019, minister Elżbieta Rafalska podpisała program „Opieki wytchnieniowej”. Jest on adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

- Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę – poinformowała na stronie resortu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Cele programu

Jak czytamy w informacji przedstawionej przez ministerstwo, głównym celem programu (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku w Polsce było 819 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast według danych z Systemu Informatycznego Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (SI EKSMOON) ponad 1 mln mieszkańców naszego kraju posiada prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci z niepełnosprawnością (do 16 lat). Ich rodzice i opiekunowie to potencjalni beneficjenci programu.

„Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie” – czytamy w opisie programu.
Ministerstwo sfinansuje 80 proc. kosztów

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez resort, program „Opieki wytchnieniowej” adresowany jest do samorządów gminnych i powiatowych, które otrzymają finansowanie do 80 proc. kosztów realizacja zadania. Sama zaś opieka wytchnieniowa ma być realizowana w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
Trzy moduły

Przygotowany przez ministerstwo program będzie realizowany w trzech Modułach:

W Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych.
Z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w trzech Modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Na realizację programu „Opieki wytchnieniowej” zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych.

Więcej informacji na stronie gov.pl.

 

Źródło:www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP