logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

Realizatorzy: Fundacja Hipoterapia, Fundacja Matio
Wieloletni projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Trzeci rok działa w Krakowie na ul. Daszyńskiego 22 Centrum, z którym każdy Krakowianin mający jakiś problem rodzinny, może się skontaktować (przyjść /zadzwonić /czatować) aby dostać zebraną z różnych źródeł i sprawdzoną informację o przysługującym mu wsparciu oraz uzyskać pomoc w rozwiązaniu indywidualnego problemu.
Doradca MCIS to nie jest zwyczajny doradca klienta. To doradca, który rozwiązuje problem danej zgłaszającej się osoby i szuka pomocy w instytucjach i organizacjach w całym mieście, dzwoniąc, aktualizując informacje o dostępnej ofercie pomocowej, sprawdzając jej jakość, do momentu aż uzyska kompletną informację o wszelkich możliwościach rozwiązania danej sprawy. Wsparcie nie kończy się na samym doradztwie. Pracownicy Centrum w razie potrzeby pomagają wypełnić wnioski, formularze, zebrać i zweryfikować niezbędne do załatwienia sprawy dokumenty, a potem monitorują sprawę, aż do jej finału.

 


WSPORNIK:


Fundacja Hipoterapia - Lider Projektu wraz z dwoma Partnerami Projektu: Fundacją Matio oraz Gminą Kraków, otwiera komplementarny dla MCIS projekt „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych – Wspornik”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki „Wspornikowi” opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymają zindywudualizowane, specjalistyczne i kompleksowe wsparcie poczynając od informacji oraz doradztwa, przez poradę psychologiczną, coaching, szkolenia i indywidualne instruktaże, uczestnictwo w grupach wsparcia, aż po usługę krótkoterminowej interwencyjnej opieki odciążeniowej (w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej wraz ze wsparciem medyczno-pielęgniarkim, rehabilitacyjnym i psychologicznym).


Nowość działań to zindywidualizowane wsparcie na kilku poziomach:

  • ułatwienie dostępu do informacji rozproszonych /trudno dostępnych dla opiekunów wraz z ofertą wsparcia psychoterapeutycznego, coachingiem, grupą wsparcia i doradztwem prawnym
  • przeszkolenie opiekunów nieformalnych w technikach ułatwiających opiekę i/lub w stosowaniu właściwego sprzętu dla podopiecznych
  • działania informacyjno-edukacyjne dla służb pomocowych dot. ułatwień życia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, współpraca kryzysowa. 
  • interwencyjna, krótkoterminowa opieka zastępcza nad osoba niesamodzielną (zindywidualizowana, dostosowana do stanu podopiecznego i sytuacji rodzinnej).

Dotychczas w Krakowie nie było takiej oferty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych, które pozwalałoby im w trybie pilnym uzyskać wsparcie odciążeniowe w znanym mu środowisku czyli miejscu zamieszkania. Niejednokrotnie opiekunowie z konieczności musieli rezygnować z potrzebnych im zabiegów lub leczenia, nie mając możliwości pozostawienia swojego bliskiego pod profesjonalną opieką. Zamknięci w domu z osobą niesamodzielną często nie korzystali z niezbędnych i przysługujących im świadczeń oraz wsparcia, co pogłębiało ich izolację i wykluczenie społeczne. Naszą ambicją jest, by wypracować taki sposób działania, który będzie dostosowany do potrzeb zgłaszających się rodzin, i który będzie dawał im poczucie bezpieczeństwa, kiedy na 2-3 tygodnie zostawią bliską osobę pod opieką specjalistów zespołu odciążeniowego. Kończąc wsparcie dla opiekunów chcemy przekazać im wiedzę o potencjalnych rozwiązaniach oraz możliwościach i ułatwieniach, pomagających funkcjonować na jak najwyższym poziomie i kontynuować opiekę nad osobą niesamodzielną w jej środowisku lokalnym.
Całość działań projektowych posłuży wypracowaniu planowanych do wdrożenia standardów modelowego, skutecznego wsparcia wytchnieniowego w sytuacjach kryzysu zdrowotnego /społecznego opiekunów osób niesamodzielnych w Krakowie.

 

Lider:

Hipoterapia

Partner:

Fundacja MATIOKraków

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP