logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

 WYPRAWKA

O programie
“Dobry Start” to program rządowy, który ma na celu wsparcie edukacji polskich dzieci. W ramach programu rodzice otrzymują 300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny. Pieniądze te mają wspomóc rodziców w zakupie wyprawki szkolnej.
Wnioski o “Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.
Świadczenie wypłacane jest raz w roku.

Kto może z niego skorzystać?
W programu mogą skorzystać wszystkie dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, wsparcie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Z programu “Dobry Start” nie mogę skorzystać:
- dzieci uczęszczających do przedszkola,
- dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
- studentów.

Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać wsparcie, musisz złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie “Dobry Start” można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia będzie odbywać się na konto bankowe podane we wniosku.
Wnioski o przyznanie świadczenia mogą być składane:
- przez portal PUE ZUS,
- przez portal Emp@tia,
- przez aplikację mZUS,
- przez bankowość elektroniczną.

Aby złożyć wniosek przez PUE ZUS?
Zaloguj się na swoje konto na stronie internetowej,możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego lub bankowości elektronicznej.
Z panelu ogólnego wybierz zakładkę “Dobry Start”
Następnie wybierz “Utwórz nowy wniosek” i wypełnij formularz wniosku.
Po złożeniu wniosku, ZUS dokona oceny poprawności Twojego wniosku i poinformuje Cię o decyzji.


Zródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-dobry-start2

 

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP