logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Aktualności

strona

Zaproszenie na XV Międzynarodowe EBHC Sympozjum

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy na 15 Międzynarodowe Evidence -Based Health Care Sympozjum pt. “From Evidence to Action”, które po raz pierwszy odbędzie się w całkiem  nowej formule, w formie on-line,  w dniach 5-7 października 2020 roku.

Organizowane od 2006 roku Sympozjum EBHC trwale wpisało się w kalendarz konferencji, przyciągając też uczestników z innych krajów. Jest miejscem nieskrępowanych dyskusji nad oceną technologii medycznych i efektywnością rozwiązań systemowych. Siłą rzeczy stało się również forum dyskusji nad kształtem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Program 15. Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 3 dni w ramach sześciu sesji tematycznych:

  1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
  2. From data to big data
  3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
  4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
  5. Akademia samorządowca
  6. HTA a nowe typy technologii medycznych

Powstające cały czas nowe dane, w tym evidence jest jak obejmująca cały las grzybnia, która pozostaje niewidoczna, a tylko w niektórych miejscach i w specyficznych warunkach wydaje widoczne na powierzchni owocniki. Te zewnętrzne przejawy życia grzybni to nasze działania (czyli Actions) podejmowane w ramach systemów ochrony zdrowia: programy zdrowotne, reformy systemów, wdrożenia rozwiązań. Tylko pomysły, które napotkają korzystne okoliczności mają szansę zakończyć się sukcesem. Ostatnie miesiące zmagań z COVID-19 wymusiły na ludzkości natychmiastowe przejście do action, aby stawić czoła zagrożeniu nieopisanemu jeszcze w evidence. Zaistniała sytuacja potwierdza słuszność kierunku wyznaczonego przez temat Sympozjum:  From evidence to action. Musimy wypracować narzędzia do szybszego wdrażania wiedzy, żeby na przyszłość nie dać się już zaskoczyć na tak szeroką i czasami tragiczną skalę.

Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich, zajmujących się problematyką różnych obszarów terapeutycznych. Jak co roku liczymy na żywą i szczerą dyskusję, aby poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością wsparcia w chorobach rzadkich.

Zapraszam serdecznie.

Magdalena Władysiuk, Prezes CEESTAHC

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP