Wyciąg ze statutu fundacji


Celem Fundacji jest:

  1. Pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom.
  2. Rozpowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i medycyny dotyczących mukowiscydozy.
  3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami naukowymi i leczeniem mukowiscydozy.