Dofinansowanie od MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę może otrzymać każdy podopieczny Fundacji MATIO, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe chore na mukowiscydozę. W przypadku dzieci dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica/opiekuna, w przypadku osoby dorosłej rodzica/opiekuna lub chorego dorosłego.
Obowiązujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków własnych Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

  1. Dofinansowanie jest możliwe po pisemnej umotywowanej prośbie przesłanej pocztą na adres korespondencyjny Fundacji. Do prośby należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli chory takie posiada oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową np. zaświadczenie z MOPS/GOPS, oświadczenie ubiegającego się o dochodach przypadających na członka rodziny i oświadczenie stwierdzające, że w momencie składania prośby nie korzysta z dofinansowania do leczenia i rehabilitacji w innej organizacji.  Dofinansowanie od Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO może otrzymać każdy podopieczny Fundacji, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe chore na mukowiscydozę. W przypadku dzieci dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica/opiekuna, w przypadku osoby dorosłej rodzica/opiekuna lub chorego dorosłego.
  2. W prośbie o dofinansowanie należy podać osobisty numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany przelew, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby. Prośby otrzymane e-mailem, nieumotywowane i nie zawierające nr osobistego konta bankowego, na które w przypadku pozytywnej decyzji należy przesłać dofinansowanie nie są rozpatrywane.
  3. O rozpatrzonej pozytywnie prośbie składający otrzymuje informację pocztą w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Fundację prośby
  4. Komisja rozpatrująca dofinansowania spotyka się raz w miesiącu 20 dnia kolejnego miesiąca.
  5. Wysokość dofinansowania zależy od dostępnych środków Fundacji, ilości próśb oraz indywidualnej sytuacji materialnej danej osoby, znanej na podstawie danej prośby i wiedzy Fundacji. Zgodnie z regulaminem Komisji przyznającej dofinansowania nie każda prośba rozpatrywana jest pozytywnie.
  6. W przypadku, gdy na subkoncie prowadzonym na rzecz chorego w Fundacji lub innej organizacji zgromadzona jest odpowiednio duża suma funduszy na leczenie i rehabilitację, prośba o dofinansowanie nie jest rozpatrywana.
  7. Każde dofinansowanie Fundacji podlega rozliczeniu na podstawie faktur i innych dokumentów księgowych. Brak prawidłowego rozliczenia dofinansowania jest jedną z podstaw braku pozytywnego rozpatrzenia kolejnej prośby. Komisja zastrzega sobie możliwość wywiadu socjalnego w miejscowym GOPS/MOPS lub innej właściwej instytucji, gdy nie da się jednoznacznie ustalić sytuacji materialnej wnioskodawcy.
  8. Dofinansowania mogą być przyznane tylko i wyłącznie osobom chorym na mukowiscydozę i ich opiekunom, którzy są zarejestrowani w bazie Fundacji MATIO.
  9. Każdy podopieczny Fundacji może składać prośbę o dofinansowanie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku otrzymania dofinansowania przy pierwszym złożeniu prośby w danym roku, druga nie będzie rozpatrywana.
  10. Osoba składająca prośbę może otrzymać dofinansowanie raz w roku kalendarzowym. Komisja rozpatrująca dofinansowania może uznać wyjątek od tej reguły w przypadku szczególnie uzasadnionym. Dofinansowanie może być wykorzystane na leki, leczenie, odżywki, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, indywidualne turnusy rehabilitacyjne i wszystko co służy poprawie zdrowia chorego. Fundacja dofinansowuje też wydatki socjalne chorych i ich opiekunów w uzasadnionych przypadkach.

Dofinansowania mogą być przyznane tylko i wyłącznie osobom chorym na mukowiscydozę i ich opiekunom, którzy są w bazie adresowej Fundacji MATIO.
Więcej informacji: tel.: 012 292 31 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.