logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

Razem z Ukrainą to konfederacja 12 organizacji non-profit skupionych na pacjentach chorych na choroby rzadkie. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb ukraińskich rodzin żyjących z rzadką chorobą, którzy obecnie przebywają, przyjeżdżają i/lub przejeżdżają przez Polskę.

Główne cele projektu to :

- Zapewnienie pomocy rodzinną w dostępie do opieki zdrowotnej, poruszaniu się w systemach świadczeń społecznych, uzyskaniu dostępu do mieszkań i szkół itp.,
- Zapewnienie odpowiednio przystosowanych mieszkań dla rodzin dotkniętych rzadką chorobą, poprzez partnerstwo EURORDIS z Airbnb i/lub bezpośrednio przez członków koalicji,
- Zakup i wysyłka sprzętu (np. wózki inwalidzkie, środki medyczne itp.),
- Wsparcie wyjazdy ukraińskich rodzin do innych krajów,
- Zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom, dzieciom lub rodzinom z Ukrainy, kierowanym przez członków koalicji i wspieranym bezpośrednio przez EURORDIS.

Czas trwania projektu : 01.06.2022 do 31.05.2023 r.

więcej informacji: https://www.eurordis.org/razem-z-ukraina/

 

Razem z Ukraina 2

 

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP