logo MATIO
OD PONAD 27 LAT W SŁUŻBIE
CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ

 

kwartalnikiFundacja wydaje swoje pismo. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku,począwszy od 1998 roku. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy- historię genetyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie instytuty naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp.
Prezentuje na swoich łamach artykuły o mukowiscydozie oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce i na świecie. Kwartalik MATIO to przede wszystkim pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin.


Celem pisma jest spopularyzowanie wiedzy na temat tego ciężkiego schorzenia wśród społeczeństwa oraz udzielanie chorym i ich rodzinom praktycznych informacji i porad niezbędnych w leczeniu tej choroby. Mamy nadzieję, że jest to magazyn tworzony przez Was i dla Was, bo zawarte w nim problemy najbardziej dotykają właśnie Was, drodzy Czytelnicy.
Liczymy na to, że będziecie się dzielić z nami swoimi uwagami, porażkami i sukcesami w leczeniu tej choroby. Czekamy na Wasze opinie i spostrzeżenia, które pomogą niejednej rodzinie w walce o życie najbliższych. W tym celu zapraszamy również na internetowe Forum Dyskusyjne na temat mukowiscydozy.

Jeśli chcesz otrzymywać kwartalnik pocztą na podany przez Ciebie adres napisz maila do Fundacji.

 

 

godło pfron

                                                   logo pfron

 

Projekt realizowany w latach 2022-2025: 

Kwartalnik Mukowiscydoza MATIO

Zadanie: p.n.: „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Kwartalnik Mukowiscydoza MATIO” finansowane jest z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych w ramach umowy wieloletniej realizowanej w okresie 2022-2025.

Kwota dofinansowania z PFRON:  146 672,00 zł

Całkowita wartość zadania: 184 072,00 zł

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. – 31 marca 2025 r.

Numer umowy: ZZO/000433/06/D

Harmonogram realizacji projektu:

1.Redakcja kwartalników
2. Dobór, pisanie i tłumaczenie artykułów
3.Promocja wydawnictwa
4. Prowadzenie dokumentacji i nadzór
5. Korekta polonistyczna i medyczna
6. Skład, łamanie, opracowanie graficzne oraz druk
7. Dystrybucja czasopisma
8. Zarządzanie projektem
9. Dostosowanie wersji elektronicznej z ustawą o dostępności

 IMG 7712

 

Poniżej linki do kilku ostatnich numerów kwartalnika w plikach pdf:

Napisz jeśli chcesz otrzymac wcześniejsze numery kwartalnika na płycie CD luba mailem.

Warunki publikacji w Kwartalniki MATIO

Przekaż 1% naszej organizacji

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP