W dniu 26 lutego 2022 r. w Hotelu Pod Różą odbył się IV Bal Charytatywny Fundacji MATIO.

Całkowity dochód z Balu zostanie przeznaczony na rzecz osób chorych na mukowiscydozę i ich rodzin przybywających do nas z Ukrainy. Bal rozpoczął cudowny koncert Krakowskiej Młodej Filharmonii pod batutą Pana Tomasza Chmiele, następnie odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych na ten cel przez naszych znamienitych darczyńców.
Dziękujemy

 GALERIA