Św. Mikołaj odwiedził Fundację MATIO i wraz ze swoimi pomocnikami - Firmą UPS - podarował 15.000,00 USD, dzięki którym Fundacja zakupi koncentratory tlenu dla swoich podopiecznych. Dziękujemy!

ups 1

ups 2

ups 3