Z przyjemnością informujemy, że trzecia edycja konkursu „GENialna szkoła” ma już swoich finalistów. Niezależnie od kategorii przyznanych nagród podkreślamy, że wszystkie zgłoszone w tym roku szkolnym placówki edukacyjne zasługują na miano GENialnych.

Uwaga! Nowy numer telefonu, który bedzie obowiązywac od 9 stycznia 663 824 585. Przypominamy, porady telefoniczne odbywają się w poniedziałki, w godzinach: 13.00-16.00

Tutaj można obejrzec fotografie z obchodów XX-lecia naszej Fundacji p. Michała Wiśniosa

Plik pdf dościągnięcia na stronie
matio 75 1 2017

Św. Mikołaj odwiedził Fundację MATIO i wraz ze swoimi pomocnikami - Firmą UPS - podarował 15.000,00 USD, dzięki którym Fundacja zakupi koncentratory tlenu dla swoich podopiecznych. Dziękujemy!