INFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ ORGANIZATORÓW ZBIÓREK PUBLICZNYCH NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI MATIO


PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI MAILOWO MINIMUM 14 DNI PRZED PLANOWANĄ ZBIÓRKĄ

WIADOMOŚĆ POWINNA ZAWIERAĆ:

  • CEL ZBIÓRKI (DANE OSOBY, NA RZECZ KTÓREJ ORGANIZOWANA JEST ZBIÓRKA)
  • MIEJSCE ZBIÓRKI ( ADRES, NAZWĘ WYDARZENIA JEŚLI TAKIE JEST)
  • ZGODĘ ORGANU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ LUB PAŃSTWOWEJ (W SYTUACJI ZBIÓREK NA WOLNYM POWIETRZU TYPU: DNI MIAST, GMIN, FESTYNY)
  • PLAN IMPREZY ORAZ PROJEKT MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH (JEŚLI TAKOWE SĄ PRZEWIDZIANE)
  • ADRES MAILOWY I KONTAKT DO OSOBY, DO KTÓREJ NALEŻY PRZESŁAĆ LOGO FUNDACJI –WYMAGANE JEST PRZESŁANIE NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. PROJEKTU GRAFICZNEGO DO AKCEPTACJI.
  • IMIONA I NAZWISKA OSÓB ORGANIZUJĄCYCH ZBIÓRKĘ ORAZ ICH DANE OSOBOWE (PESEL I ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIASTO)
  • IMIONA I NAZWISKA WOLONTARIUSZY (PESEL I ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIASTO)
  • IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WRAZ Z ADRESEM, NA KTÓRY ZOSTANĄ PRZESŁANE ZAPLOMBOWANE PUSZKI (NALEŻY WSKAZAĆ ICH ILOŚĆ)
  • DOKŁADNE DANE OSÓB, DLA KTÓRYCH PRZEWIDZIANE SĄ PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ZBIÓRCE (IMIONA I NAZWISKA, EW. ADRES DO WYSYŁKI)

PO ZAKOŃCZENIU ZBIÓRKI ORGANIZATORZY ZBIÓRKI, NAJLEPIEJ Z OPIEKUNEM PODOPIECZNEGO, NA RZECZ KTÓREGO REALIZOWANA JEST ZBIÓRKA (MIN. 3 OSOBY) POWINNI KOMISYJNIE OTWORZYĆ ZAPLOMBOWANĄ PUSZKĘ, SPISAĆ JEJ NUMERY PLOMB, PRZELICZYĆ ZEBRANĄ KWOTĘ I SPISAĆ PROTOKÓŁ OTWARCIA CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY Z KOMISJI

ORGANIZATORZY ZBIÓRKI SA ZOBOWIĄZANI DO PRZESŁANIA PROTOKOŁU WRAZ Z PUSZKAMI, IDENTYFIKATORAMI WOLONTARIUSZY I ZERWANYMI PLOMBAMI ORAZ DOKUMENTACJĄ ZBIÓRKI NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 7 DNI PO ZAKOŃCZENIU TERMINU ZBIÓRKI NA ADRES: FUNDACJA MATIO, UL. CELNA 6, 30-507 KRAKÓW. DOKUMENTACJA ZBIÓRKI WINNA ZAWIERAĆ ZDJĘCIA, EW. MATERIAŁY FILMOWE ZAPISANE NA PŁYCIE CD/DVD. DOKUMENTACJA MOŻE BYĆ TAKŻE PRZESŁANA MAILOWO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZEBRANĄ KWOTĘ ZE ZBIÓRKI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WPŁACIĆ NA NR. KONTA:
53 1240 4432 1111 0000 4721 6031 w Banku PKO S.A. z dopiskiem: imię i nazwisko podopiecznego, na rzecz którego realizowana była zbiórka oraz jej data
(na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów podopiecznych pieniądze zostają przelane na imienne subkonto)


W PRZYPADKU ROZLICZENIA KOSZTÓW ZBIÓRKI LUB PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNI: tel. 12 292 31 80 lub mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.