Jak założyć subkonto w Fundacji MATIO?

Wnioskujący o utworzenie subkonta zobowiązany jest do przesłania:

  1. prośby o założenie subkonta - mailowo lub listownie ze wskazaniem adresu do korespondencji,
  2. kopii zaświadczenia lekarskiego z opisem diagnostycznym - mailowo lub listownie

Fundacja na wskazany adres odsyła formularze do wypełnienia. Po otrzymaniu (listownie) wypełnionych formularzy odsyłamy do Państwa decyzję ("Porozumienie") o założeniu subkonta.

 

Regulamin subkont do pobrania w pliku

  • załącznik A (refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji)
  • załącznik B (refundacja kosztów dojazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją)
  • załącznik C (refundacja kosztów turnusu rehabilitacyjnego)
  • załącznik D (refundacja kosztów zakupu/najmu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego)
  • załącznik E (refundacja kosztów wyjazdów klimatycznych)