Wpłaty darowizn na subkonta indywidualne podopiecznych:

Alior Bank SA

55 2490 0005 0000 4530 7261 9403

Fundacja MATIO

ul. Celna 6, 30-507 Kraków
Z dopiskiem w tytule przelewu: Dla ...........................
Do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL55 2490 0005 0000 4530 7261 9403
SWIFT: ALBPPLPW

Fundacja nie przekazuje danych osobowych darczyńców


Jak założyć subkonto w Fundacji MATIO?

 Wnioskujący o utworzenie subkonta zobowiązany jest do przesłania:

  1. prośby o założenie subkonta - mailowo lub listownie ze wskazaniem adresu do korespondencji,
  2. kopii zaświadczenia lekarskiego z opisem diagnostycznym - mailowo lub listownie

Fundacja na wskazany adres odsyła formularze do wypełnienia. Po otrzymaniu (listownie) wypełnionych formularzy odsyłamy do Państwa decyzję ("Porozumienie") o założeniu subkonta.


Regulamin subkont do pobrania w pliku

Załączniki do refundacji kosztów:

  • załącznik A (refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji)
  • załącznik B (refundacja kosztów dojazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją)
  • załącznik C (refundacja kosztów turnusu rehabilitacyjnego)
  • załącznik D (refundacja kosztów zakupu/najmu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego)
  • załącznik E (refundacja kosztów wyjazdów klimatycznych)
  • załącznik F (refundacja kosztów - pozostałe)