INFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ ORGANIZATORÓW ZBIÓREK PUBLICZNYCH NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI MATIO


PROSIMY O PRZESŁANIE INFORMACJI MAILOWO MINIMUM 14 DNI PRZED PLANOWANĄ ZBIÓRKĄ

WIADOMOŚĆ POWINNA ZAWIERAĆ:

Jak założyć subkonto w Fundacji MATIO?

Wnioskujący o utworzenie subkonta zobowiązany jest do przesłania:

  1. prośby o założenie subkonta - mailowo lub listownie ze wskazaniem adresu do korespondencji,
  2. kopii zaświadczenia lekarskiego z opisem diagnostycznym - mailowo lub listownie