26 lutego w ramach #tydzienmuko odbyło się spotkanie edukacyjne w DSK w Białymstoku. Patronat nad spotkaniem objął Rektor AM w Białymstoku Prof. Adam Krętowski oraz TVP o Białystok. Na spotkaniu był obecny przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego Pani Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do Spraw Równego Traktowania Monika Syczewska.
Warsztaty poprowadzili przedstawiciele oddziału północno wschodniego #MatioFundacja a najnowsze aspekty medyczne, w tym standardy leczenia CF przybliżyli nam Doc. Alina Minarowska oraz dr Łukasz Minarowski. Dziękujemy